Valitus

Mikäli Nondestructive Testing OÜ:stä ilmestyy valituksia, teillä on oikeus tehdä valitus.

Valitus on muotoiltava selkeästi ja ytimekkäästi. Valitus lähetetään vapaassa muodossa osoitteeseen info@ndtlab.ee , jonka tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

1. Valituksen tekijän nimi
2. Hakupäivämäärä
3. Valituksen kuvaus

Nondestructive Testing OÜ takaa oikea-aikaisen vastauksen valitukseen. Ilmoitus valituksen vastaanottamisesta tulee 2 arkipäivän kuluessa. Valitusprosessista ja päätöksestä tiedotetaan hyvissä ajoin.