Kaebus

Nondestructive Testing OÜ suhtes kaebuste ilmnemise korral on teil õigus esitada kaebus.

Kaebus peab olema vormistatud üheselt arusaadavas vormis. Kaebus esitatakse e-posti aadressile: info@ndtlab.ee ja see peab sisaldama vähemalt järgmist teavet.

1. Kaebuste esitaja nimi
2. Esitamise kuupäev
3. Kaebuse kirjeldus

Nondestructive Testing OÜ tagab kaebusele õigeaegse reageerimise. Kaebuse kättesaamisest teatatakse 2 tööpäeva jooksul. Kaebuse läbivaatamise protsess ja otsus edastatakse õigeaegselt.